dissabte, 19 de juny del 2021

PÍNDOLA 4: FEMINISME.

 


*Per no fer-me pesat començo a alternar les reflexions més generals amb qüestions concretes. A veure si ho aconsegueixo!

Jo sóc feminista, sense peròs. Que jo recordi, de tota la vida. He estat educat en una cultura masclista, esclar, però potser perquè he tingut molta relació amb amigues, primer nenes, després noies i dones, he viscut el món femení amb molta naturalitat i d'una manera igualitària. Dintre del  feminisme hi ha molts feminismes. Amb uns comparteixo estratègies i objectius i amb altres no, però sí comparteixo amb tots els principis bàsics.

De fet, no entenc que hi hagi persones contràries o indiferents al feminisme. Al capdavall, en essència, el feminisme combat la discriminació dels éssers humans per motiu de gènere, o, per dir-ho en positiu, propugna la igualtat en drets i deures de tots els éssers humans, independentment del seu gènere. De passada, el feminisme ens fa reflexionar sobre el mateix concepte de gènere i sobre la construcció social del dualisme masculí-femení.

Qui pot està en contra d'aquests principis? Amb quins arguments? 


Llorenç Prats

dimarts, 15 de juny del 2021

PÍNDOLES 3. L'ESTAT

 


A totes les societats el poder es formalitza en el que es coneix com una estructura d'autoritat, més o menys regulada i jerarquitzada. Però hi ha molts nuclis i relacions de poder, dins i fora de l'estructura d'autoritat, més o menys complexes com més o menys complexa sigui la societat. Bancs, empreses, lobbies, grans fortunes, faccions militars, narcos i traficants de tota mena, màfies, algunes sectes... s'alien i enfronten en l'arena global. A les anomenades societats democràtiques, l'estructura d'autoritat és el que coneixem com a Estat de Dret, un actor important, però no pas l'únic, de lluny, ni molt menys neutral.


Llorenç Prats